Sjukhuset är beläget i Bäckefors, mitt i Dalsland där väg 166 (Mellerud - Bäckefors - Ed - (Norge)) möter väg 172 (Arvika - Bengtsfors - Färgelanda - Uddevalla). Det byggdes som sjukstuga 1930 och var även epidemisjukhus i dåvarande Älvsborgs län.

Verksamheten omfattade kirurgi och medicinverksamhet samt BB. Det senare lades ner i mitten på 1970-talet. Så småningom inrättades specialistläkarmottagningar och även distriktsläkarmottagning med distriktssköterska och jourcentral. Vårdavdelningar fanns till 2004.

Numera är det Praktikertjänst som driver röntgen och specialistavdelningarna som finns på de små lokala sjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad. NU-sjukvården driver nu bara specalistmottagninmgar i Uddevalla och på Näl. Det finns dock Psykmottagningar NU sjukvården bedriver och ett Café i privat regi.

Följande mottagningar drivs av Praktikertjänst:

 • Gynekologmottagning
 • Öron- näs och halsmottagnin
 • Logopedimottagning
 • Ögonmottagning
 • Barn och ungomsmedicin
 • Internmedicin med inriktning mot diabetes och kardiologi (hjärt/kärl-sjukdomar)
 • Ljusbehandling (t ex psoriasis, eksem och klåda)
 • Hudmottagning
 • Röntgen
 • Rehabbassäng

Verksamheter som hör under primärvården är:

 • Vårdcentral med distriktsläkare, Hjärt- kärl-sjuksköterska, Astma/KOL-sjuksköterska och diabetes sjuksköterska.
 • Jourcentral på kvällar, nätter och helger. Mycket betydelsefull.
 • Distriktssköterskemottagning med Barnavårdscentral.
 • Fotvård
 • Kurator

Verksamheter NU-sjukvården:

 • Vyxenpsykiatriskt mottagning
 • BUP (Barn och ungdomsspyk)
Till första sidan   Copyright © Kommittén för Dalslands Sjukhus