Jerker Johansson  Ordförande 0703-335982 
 Ove Jansson  Sekreterare 0703-173154 
 MayLis Svensson Kassör  0706-874477 
 Pontus Nordwall  Webbansvarig  
 Leif Johansson    
 Ann-Britt Danielsson    
 Sven-Rune Svensson    
 Nils Gustavii    
 Christer Bernlo    
 Christer Andersson    
 Gun-Britt Larsson    
Stig Johansson     
Carola Quist     
     

 

Till första sidan   Copyright © Kommittén för Dalslands Sjukhus