Kommitten för Dalslands Sjukhus startade för mer än 38 år sedan då förslaget om att stänga BB-avdelningen kom. Det är en partipolitiskt obunden kommitté och medlemmarna har ju med tanke på åren som gått växlat. Då allt är lugnt och inget negativt planeras eller händer "vilar" kommittén men den aktiveras genast då nedskärningar eller andra enligt vår mening felaktiga förslag från ansvarig ledning framkommer.

Vi har dalslänningarnas åsikter i centrum. Vi arbetar för att få behålla en bra fungerande sjukvårdsenhet, men också för att utveckla den med behövliga och nya angelägna verksamheter. De senaste 2 åren har vi haft livlig verksamhet, vilket startade med beslutet om vårdsamverkan december 2011. Där ingick bland annat förslag om att stänga laboratorium och att röntgen skulle ersättas av en mobil sådan. Det visade sig vara ett helt ogenomtänkt förslag och blev ej genomfört.

Regionen beslutade att göra en utredning om "Framtidens sjukvård". Vid ett stort protestmöte 5 maj 2012 lovade Gert-Inge Andersson (regionstyrelsens ordf.) att ingenting skulle förändras innan utredningen var klar. Ett undantag var att operationsavdelningen skulle stängas enligt beslut av NU-sjukvårdens styrelse. Kommittén tog kontakt med utredaren för att höra hur vi kunde medverka i utredningen. Därefter gick vi ut och intervjuade anställda, allmänheten, föreningar och dylikt för att höra synpunkter och önskemål. Detta utmynnade i en rapport med namnet "Dalslands sjukhus - resurser för mer och för fler" oktober 2011. Rapporten hittar du under Framtiden för Dalslands sjukhus i menyn.

Då utredningen var klar och antogs plockade man ut lokalsjukhusen, som är 10 stycken i Västra Götaland, och begärde fortsatt utredning om deras framtid och verksamhet. Då var vi tvugna att agera igen och gjorde en enkät via internet som 681 personer svarade på. Detta sammanställdes i en rapport som lämnades till utredaren. Denna rapport med namnet Dalslands sjukhus - resurser för mer och för fler - november 2012 kan läsas under Framtiden för Dalslands sjukhus i menyn.

Utredningen om lokalsjukhusen är klar och regionstyrelsen har 130326 beslutat placera sjukhuset i nivå 2. Vilket då innebar att Dalslands sjukhus i fortsättningen skulle ha samma verksamhet som då var fallet vilket vi ansåg var otillräckligt.

Vi fortsätter att kämpa vilket bland annat haft effekten att vi får ha röntgen kvar men det finns hela tiden något att kämpa för.

Till första sidan   Copyright © Kommittén för Dalslands Sjukhus